LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-12 Nr. 30

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-09-12, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato disciplinos.
 2. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato startiniai mokesčiai.
 3. „Lietuvos mėgėjų čempionatas"
 4. „Entry“ Open varžybų kategorija.

 

SVARSTYTA. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato disciplinos.

 

NUTARTA:

Buvo pasiūlyta į 2019 metų čempionatą įtraukti porų varžybas vietoj pulas – 14.1 disciplinos. Po diskusijų buvo nuspręsta „Volfas Engelman Nealkoholiniame“ Lietuvos pulo čempionate palikti pulas - 14.1 discipliną.

 

SVARSTYTA. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato startiniai mokesčiai.

 

NUTARTA:

Vienbalsiai nutarta startinių mokesčių dydžių nekelti, o moterų bei žmonių ratukuose grupėms startinius mokesčius pamažinti.

 

T.y. Vyrų ir veteranų grupėms:

 • 1 disciplina –  40 eurų.
 • 2 disciplinos – 70 eurų.
 • 3 disciplinos – 90 eurų.
 • 4 disciplinos – 100 eurų.

 

Moterų grupė:

 • 1 disciplina – 20 eurų.
 • 2 disciplinos – 30 eurų.

Žmonės ratukuose:

 • 1 disciplina –  20 eurų.
 • 2 disciplinos – 30 eurai.

Vaikai U15:

 • 1 disciplina – 10 eurų.

 

 

SVARSTYTA. „Lietuvos mėgėjų čempionatas".

 

NUTARTA:

„Lietuvos mėgėjų čempionatą" pervadinti į „Lietuvos mėgėjų pulas-8 čempionatą“ paliekant vietos organizuoti kitus, tokio pobūdžio čempionatus, tik kitose disciplinose.

 

SVARSTYTA. „Entry“ Open varžybų kategorija.

 

NUTARTA:

Gavus prašymą suteikti „Entry“ Open 2019 varžyboms A kategoriją, buvo kalbėta, kad varžybų data yra netinkama A kategorijos varžyboms. „Entry“ Open vyks likus nepilnai savaitei iki „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato, todėl labai pasikeitusi Lietuvos pulo reitingų lentelė gali pakenkti dalyvių registracijai. Tačiau buvo priimtas bendras sprendimas suteikti „Entry“ Opena varžybos A kategoriją, bet į reitingo lentelę taškus įrašyti tik spalio 28 d., kada Lietuvos pulo čempionatas jau bus praėjęs.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     ....................................................          Tomas Brikmanis

                                                                    (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                         ....................................................           Evelina Jurelevičiūtė

                                                                    (parašas)