Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (4+5) (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
                 
1 Tikslas: Atstovauti Lietuvą Europos čempionate              
Uždaviniai:               
1. Iškovoti medalį.              
2. Kvalifikuotis į pasaulio čempionatą.              
3. Dalyvaujant tarptautinėse varžybose įgauti sportinę formą.              
...              
Priemonės:              
1.1. Dalyvavimas Europos čempionate.   7000,00 700,00 rėmėjų lėšos 7700,00 2020.05 - 2021.08 užimta bent 3 vieta
1.2. Patekti į Europos reitingą   1000,00 500,00 rėmėjų lėšos 1500,00 2020.04-2021.01 būti Europos reitingo pirmame 16-tuke 
1.3. Dalyvavimas Europos taurės ir kitose varžybose užsienyje.   3500,00 400,00 rėmėjų lėšos 3900,00 2020.04-2021.01 užimta bent 3 vieta
...              
Viso: 11500,00 1600,00   13100,00    
2 Tikslas: Lietuvos pulo čempionato organizavimas              
Uždaviniai:               
1. Surengti aukščiausio lygio pulo varžybas.              
2. Užtikrinti aukšto lygio varžybas.              
3. Užtikrinti 60-ies dalyvių skaičių.              
...              
Priemonės:              
1.1. Sporto inventorius. Pulo stalų dangos 12-ai mėnesių, profesionalūs rutuliai 36-iems mėnesiams 5000,00 500,00 rėmėjų lėšos 5500,00 2020.09-2020-11 Naujos dangos      16-ai pulo stalų, profesionalūs pulo rutuliai
1.2. Varžybų vykdymo personalas.   1500,00 200,00 rėmėjų lėšos 1700,00 2020.10.11-2020.10.19 4 asmenys/4 dienos
1.3. Renginio reklama, anonsavimas ir kita komunikacija.   1000,00 100,00 rėmėjų lėšos 1100,00 2020.07-2020.11 informuoti dalyvius apie čempionatą, surinkti varžybų stebėtojų auditoriją
...         0,00    
Viso: 7500,00 800,00   8300,00    
3 Tikslas: specialistų parengimas              
Uždaviniai:               
1. Surengti trenerių kvalifikacijos kėlimo seminarą Lietuvoje.              
2. Deleguoti bent vieną teisėją į tarptautinius apmokymus užsienyje.              
3. Apmokyti penkis naujus pulo trenerius.              
...              
Priemonės:              
1.1. Trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras.   2500,00 300,00 rėmėjų lėšos 2800,00 2020.07-2020.08 10 asmenų/ 2 dienos
1.2. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje   2000,00 300,00 rėmėjų lėšos 2300,00 2020.09-2020.10 5 asmenys/ 3 dienos
1.3. Treniravimo apmokymai ir stovykla   2000,00 200,00 rėmėjų lėšos 2200,00 2020.04-2020.05 10 asmenų/ 3 dienos
...         0,00    
Viso: 6500,00 800,00   7300,00    
               
 Iš viso: 25500,00 3200,00   28700,00    
             
                 
3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.          
                 
Aukšto meistriškumo sportininkų ruoša yra ilgas, nuoseklus ir daug laiko reikalaujantis procesas. Lietuvos pulo federacijai 2017-2018 metai buvo itin sėkmingi - pavyko pasiekti itin aukštus rezultatus tarptautinėse varžybose. Tai tik patvirtina, kad einama teisingu keliu. Ir toliau ketinama koncentruotis ties aukšto meistriškumo sportininkų ruoša. Tam, kad pasiekti norimus rezultatus, reikia jau dabar daug investuoti į specialistų ruošą, bei jaunimo ugdymą.