LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-02-11 Nr. 36

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2023-02-11, 18.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Petrovas.

Posėdžio sekretorius – Tomas Verbickas .

 

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Lietuvos rinktinė 2023 metams atstovausianti Lietuvą Europos čempionatuose
  2. Lietuvos rinktinės 2023 metų sudarymo kriterijai
  3. Papildomi sportininkai kuriems galimas dalinis finansavimas Europos čempionatuose.

 

SVARSTYTA:

2023 metais Lietuvą atstovauti siunčiami 2 sportininkai:

Į Suaugusiųjų čempionatą siunčiamas - Pijus Labutis

Į Jaunimo čempionatą siunčiamas - Jokūbas Silantjevas

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Nuspręsta skirti 100proc finansavimą Pijui Labučiui (vyrų) ir Jokūbui Silantjevui (U17) vykstant į atitinkamus Europos čempionatus.

 

SVARSTYTA:

2023 metų Lietuvos rinktinės sudarymo kriterijai.

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

2023 metų Lietuvos rinktinės sudarymo kriterijus laikyti:

2022 metų Lietuvos pulo čempionatų (4 disciplinų) reitingą (nuoroda į reitingą: https://cuescore.com/ranking/LTC%2722/18193897 )

 

SVARSTYTA:

Siekiant skatinti mąsiškumą, patirtį ir pasisekimą tarptautinėj arenoje buvo pasiūlyta papildomai siųsti Jokūbą Silantjevą į vyrų Europos čempionatą ir Ažuolą Tadaravičių į jaunimo Europos čempionatą.  

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Siųsti Jokūbą Silantjevą į vyrų Europos čempionatą jei PAT2 - 1000tšk.ir daugiau iki Vasario 26 dienos ir likus 30 dienų iki renginio datos.

Siųsti Ažuolą Tadaravičių į jaunimo Europos čempionatą jei PAT2 - 800tšk. ir daugiau iki Vasario 26 dienos ir likus 30 dienų iki renginio datos.

PAT2 atestacija įvyks šių metų Vasario 26 dieną 11:00 val, Panevėžio mieste, Respublikos gatvė 28, Biliardinė „FG Club Billiards“

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 priedas, 1 lapas 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................          Gintaras Petrovas

                                                                            (parašas)

Posėdžio sekretorius                                ....................................................         Tomas Verbickas                                                                                 

                                                                           (parašas)