LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2023-02-23 Nr. 36-2

Kaunas

Posėdis įvyko 2023-02-23, 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Petrovas. 

Posėdžio sekretorius – Tomas Verbickas. 

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas. 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką. 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

 1. Visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sudarymu kriterijai.
 2. Lietuvos rinktinės narių sąrašas, Europos čempionatams, 2023-iems metams.

 

SVARSTYTA:

Suaugusiųjų grupės atrankos kriterijus: PAT 2 (angl. Playing Ability test) - 1000tšk

Jaunimo grupės atrankos kriterijus: PAT2 (angl. Playing Ability test) - 800tšk

 

NUTARTA: (vienbalsiai) 

Priimti pasiūlytą sistema atrankos kriterijams.

 

SVARSTYTA: 

 1. Pijus Labutis (dalyvis, komandos vadovas) – suaugusiųjų čempionatas;
 2. Jokūbas Silantjevas (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;
 3. Maksim Suchanov (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;
 4. Linas Joniškis (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;
 5. Kęstutis Žadeikis (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;;
 6. Lietuvos komandos dalyvavimas, komandinėje įskaitoje - suaugusiųjų čempionatas;
 1. Jokūbas Silantjevas (dalyvis) – jaunimo čempionatas;
 2. Ąžuolas Tadarvičius (dalyvis) - jaunimo čempionatas;
 3. Jevgenijus Silantjevas (komandos vadovas) - jaunimo čempionatas;
 4. Giedrė Jurevičiūtė (Ą. Tadaravičiaus lydintis asmuo) - jaunimo čempionatas;

 

NUTARTA: (vienbalsiai) 

Pritarta vienbalsiai pasiūlytiems sportininkams ir oficialiems asmenims, sudaryti Lietuvos rinktinės narių sąrašus atitinkamiems Europos čempionatams 2023 metais.

 

Posėdžio pirmininkas               ...........................................         Gintaras Petrovas 

                                                                  (parašas)

 

Posėdžio sekretorius              .............................................         Tomas Verbickas

                                                                  (parašas)