Tikslas

Uždaviniai

Priemonės

Veiksmai uždaviniui įgyvendinti

Rezultatas

Lėšos

Atstovauti Lietuvą Europos čempionate

Iškovoti medalį

Dalyvavimas Europos čempionate

Užimti bent 3-ią vietą

2019 Europos čempionate dalyvavo 7 Lietuvos rinktinės nariai.  Pijus Labutis iškovojo du aukso medalius iš dviejų U23 grupėje. Taip pat, P. Labutis vyrų grupėje iškovojo 5-8 vietą pulas-10 disciplinoje.

Aukšto meistriškumo sporto programos gautas finansavimas, nuosavos LPF lėšos, nuosavos sportininkų lėšos

Kvalifikuotis į Pasaulio čempionatą

Patekti į Europos reitingą

Būti Europos reitingo pirmame 16-tuke

Pijus Labutis nors ir nepateko į geriausių žaidėjų 16-tuką, tačiau laimėdamas du Europos čempionatus kvalifikavosi į Pasaulio čempionatą

Aukšto meistriškumo sporto programos gautas finansavimas, nuosavos LPF lėšos, asmeniniai sportininko rėmėjai

Dalyvauti tarptautinėse varžybose

Dalyvavimas Europos taurės ir kitose varžybose užsienyje.

Užimti bent 3-ią vietą

Tarptautiniame turnyre „Eurotour“ buvo iškovotos dvi 3-ios vietos. Mezz Hill Hill Open turnyre Pijus Labutis laimėjo 2-ąją vietą. Ljubljana Open P. Labutis laimėjo 1-ąją vietą.

Asmeniniai sportininko rėmėjai, nuosavos sportininkų lėšos

Lietuvos pulo čempionato organizavimas

Surengti aukščiausio lygio pulo varžybas.

Sporto inventorius

Naujos dangos      16-ai pulo stalų, profesionalūs pulo rutuliai

Kauno PC „Akropolis“ vykusiame Lietuvos pulo čempionate buvo pastatyta 10 profesionalių pulo stalų. Kiekvienas iš jų turėjo naujas dangas bei profesionalius pulo rutulius.

Rėmėjai, nuosavos LPF lėšos

Užtikrinti aukšto lygio varžybas

Varžybų vykdymo personalas

4 asmenys/4 dienos

Lietuvos pulo čempionato metu dirbo 4 asmenys. Be jų buvo nemažai savanorių.

Aukšto meistriškumo sporto programos gautas finansavimas, rėmėjai, nuosavos LPF lėšos

Užtikrinti 60-ies dalyvių skaičių

Renginio reklama, anonsavimas ir kita komunikacija.

Informuoti dalyvius apie čempionatą, surinkti varžybų stebėtojų auditoriją

Prieš Lietuvos pulo čempionatą buvo nuolatos rašoma apie artėjančias varžybas. Buvo rašomi straipsniai įvairiuose portaluose, užsakomos reklamos.

Rėmėjai, nuosavos LPF lėšos

Specialistų parengimas

Surengti trenerių kvalifikacijos kėlimo seminarą Lietuvoje

Trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras

10 asmenų/2 dienos

Vienas iš geriausių Lenkijos trenerių  Bogdam Wolkowski pravedė informatyvų ir naudingą seminarą, kuris pagilino visų trenerių žinias

Nuosavos LPF lėšos

Deleguoti bent vieną teisėją į tarptautinius apmokymus užsienyje

Teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje

5 asmenys/3 dienos

Šiais metais šios užduoties neįvykdėm, tačiau 2020 metais tikimės tai įgyvendinti.

 

Apmokyti penkis naujus pulo trenerius

Treniravimo apmokymai ir stovykla

10 asmenų /3 dienos

Vienas iš geriausių Lenkijos trenerių  Bogdam Wolkowski pravedė informatyvų ir naudingą seminarą naujiems treneriams

Nuosavos LPF lėšos

Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (4+5) (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
                 
1 Tikslas: Atstovauti Lietuvą Europos čempionate              
Uždaviniai:               
1. Iškovoti medalį.              
2. Kvalifikuotis į pasaulio čempionatą.              
3. Dalyvaujant tarptautinėse varžybose įgauti sportinę formą.              
...              
Priemonės:              
1.1. Dalyvavimas Europos čempionate.   7000,00 700,00 rėmėjų lėšos 7700,00 2020.05 - 2021.08 užimta bent 3 vieta
1.2. Patekti į Europos reitingą   1000,00 500,00 rėmėjų lėšos 1500,00 2020.04-2021.01 būti Europos reitingo pirmame 16-tuke 
1.3. Dalyvavimas Europos taurės ir kitose varžybose užsienyje.   3500,00 400,00 rėmėjų lėšos 3900,00 2020.04-2021.01 užimta bent 3 vieta
...              
Viso: 11500,00 1600,00   13100,00    
2 Tikslas: Lietuvos pulo čempionato organizavimas              
Uždaviniai:               
1. Surengti aukščiausio lygio pulo varžybas.              
2. Užtikrinti aukšto lygio varžybas.              
3. Užtikrinti 60-ies dalyvių skaičių.              
...              
Priemonės:              
1.1. Sporto inventorius. Pulo stalų dangos 12-ai mėnesių, profesionalūs rutuliai 36-iems mėnesiams 5000,00 500,00 rėmėjų lėšos 5500,00 2020.09-2020-11 Naujos dangos      16-ai pulo stalų, profesionalūs pulo rutuliai
1.2. Varžybų vykdymo personalas.   1500,00 200,00 rėmėjų lėšos 1700,00 2020.10.11-2020.10.19 4 asmenys/4 dienos
1.3. Renginio reklama, anonsavimas ir kita komunikacija.   1000,00 100,00 rėmėjų lėšos 1100,00 2020.07-2020.11 informuoti dalyvius apie čempionatą, surinkti varžybų stebėtojų auditoriją
...         0,00    
Viso: 7500,00 800,00   8300,00    
3 Tikslas: specialistų parengimas              
Uždaviniai:               
1. Surengti trenerių kvalifikacijos kėlimo seminarą Lietuvoje.              
2. Deleguoti bent vieną teisėją į tarptautinius apmokymus užsienyje.              
3. Apmokyti penkis naujus pulo trenerius.              
...              
Priemonės:              
1.1. Trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras.   2500,00 300,00 rėmėjų lėšos 2800,00 2020.07-2020.08 10 asmenų/ 2 dienos
1.2. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje   2000,00 300,00 rėmėjų lėšos 2300,00 2020.09-2020.10 5 asmenys/ 3 dienos
1.3. Treniravimo apmokymai ir stovykla   2000,00 200,00 rėmėjų lėšos 2200,00 2020.04-2020.05 10 asmenų/ 3 dienos
...         0,00    
Viso: 6500,00 800,00   7300,00    
               
 Iš viso: 25500,00 3200,00   28700,00    
             
                 
3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.          
                 
Aukšto meistriškumo sportininkų ruoša yra ilgas, nuoseklus ir daug laiko reikalaujantis procesas. Lietuvos pulo federacijai 2017-2018 metai buvo itin sėkmingi - pavyko pasiekti itin aukštus rezultatus tarptautinėse varžybose. Tai tik patvirtina, kad einama teisingu keliu. Ir toliau ketinama koncentruotis ties aukšto meistriškumo sportininkų ruoša. Tam, kad pasiekti norimus rezultatus, reikia jau dabar daug investuoti į specialistų ruošą, bei jaunimo ugdymą.      
                 
                 
               
                 
             
 
             

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-29 Nr. 31

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-09-29, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2020 metams;
 2. Lietuvos rinktinės finansavimas Europos čempionate;
 3. Kvalifikacijos į Lietuvos pulo čempionatą 2019 patikslinimas dėl užsienio piliečių.

 

SVARSTYTA. Lietuvos rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2020 metams;

 

NUTARTA:

Atranka į rinktinę vyks dviem etapais. Pirmasis etapas – „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato 2019 rezultatai. Antrasis – PAT (angl. Player Ability Test; liet. Žaidėjo pajėgumo testas), kurį atlikti turės teisę visi Lietuvos pulo čempionato medalistai.

Vyrų grupė:

Visų disciplinų prizininkai (Pulas 14+1, 10, 8, 9).

Moterų grupė:

Visų disciplinų prizininkės (Pulas 8, 9).

Veteranų grupė:

Visų disciplinų prizininkai (Pulas 10, 8, 9)

Vaikų U17:

Prizininkai (Pulas 8)

Žmonės ratukuose:

Prizininkai (Pulas 8, 9)

 

Atrinkti sportininkai turės atlikti PAT (angl. Player Ability Test; liet. Žaidėjo pajėgumo testas), Lietuvos pulo federacijos valdybos nustatytų metu, prieš Europos čempionatą, siekiant, kad sportininkai Europos čempionate būtų geriausios sportinės formos.

 

Atsižvelgiant į čempionato ir testo rezultatus, Lietuvos pulo federacijos valdyba priims sprendimą, dėl žaidėjų finansavimo.

 

Daugiau informacijos apie PAT testą, bus paskelbta po „Volfas Engelman Nealkoholinis“ Lietuvos pulo čempionato 2019.

 

SVARSTYTA.  Lietuvos rinktinės finansavimas Europos čempionate;

 

NUTARTA:

Rinktinės finansavimas bus patvirtintas, kai LR Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerija patvirtins finansavimo programos nuostatus.

 

SVARSTYTA. Kvalifikacijos į Lietuvos pulo čempionatą 2019 patikslinimas dėl užsienio piliečių.

 

NUTARTA:

„Volfas Engelman Nealkoholinis“ Lietuvos pulo čempionatas 2019 yra atrankinės varžybos, kurių metu paaiškės kurie sportininkai atstovaus Lietuvą, Europos pulo čempionate 2020 metais, Suomijoje. Europos pulo čempionate, Lietuvą gali atstovauti tik Lietuvos pilietybę turintys asmenys. Pulas nėra asmeninio rezultato sportas, kur sportininkai neįtakoja kitų sportininkų rezultatų (pvz.: bėgimas, plaukimas ir t.t.), todėl, šioje sporto šakoje, nėra galimybės dalyvauti sportininkams be teisės kvalifikuotis, nesireitinguojant ir pan., nes tai turėtų tiesioginės įtakos kitiems čempionate dalyvaujantiems sportininkams.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     ....................................................          Tomas Brikmanis

                                                                           (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                         ....................................................           Evelina Jurelevičiūtė

                                                                            (parašas)

          Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo
9 priedas                                                    
 
   
                Forma Nr. 1  
                   
302506654   Lietuvos pulo federacija  
(Programos vykdytojo kodas)   (Programos vykdytojo pavadinimas)  
Jonavos g. 40, Kaunas, +37068657573, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)  
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2019 02 04 Nr. SS-63            
      (sutarties data ir Nr.)            
Pulo sporto plėtra Lietuvoje  
(Programos pavadinimas)  
PROGRAMOS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO 2019  M. IV KETVIRČIO ATASKAITA  
         
  2020 - 01 - 08 Nr.  
(data ir numeris)  
                (Eur, ct)  
Eil. Nr. Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio Iš viso nuo metų pradžios Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties  
Prekių ar paslaugų tiekėjas Dokumento data (metai-mėnuo-diena) Dokumento pavadinimas ir Nr.
(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)
Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis) Dokumento (ar panaudotos dalies) suma  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
I. Programos įgyvendinimo išlaidos   
1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 1 0.00 600.00 600.00 600.00  
2. Kompensuojamosios išlaidos  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 2 0.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00  
3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 3 0.00        
4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 4 0.00        
5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos  
1 Rimvydo Pasvensko įmonė 2019-10-28 Sąsaita - faktūra Nr.: 14908 Medalių komplektas 108.42        
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 5 108.42 204.39 312.81 319.00  
Iš viso I  108.42 6,104.39 6,212.81 6,219.00  
II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)  
Darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai programos vykdymo koordinatoriui, finansininkui (buhalteriui) ir kitos administravimo išlaidos (buhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso II 0.00   0.00    
III. Nenumatytos išlaidos (ne daugiau 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso III 0.00   0.00    
Iš viso ataskaitoje 108.42 6,104.39 6,212.81 6,219.00  
                   
Patvirtiname, kad: 
1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal patvirtintą  sąmatą prie Sutarties, o programos vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šiame sąraše nurodyti dokumentai;    
2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.    
                   
Sutartyje nustatyta tvarka Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės grąžintos programos vykdymui skirtos lėšos   6.19  
            (lėšų grąžinimo data ir pavedimo numeris) (suma, Eur)  
                   
  Generalinė sekretorė   Evelina Jurelevičiūtė        
  (Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  )   (Vardas, pavardė, parašas)        
  A.V.                
  (antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)              
                   
  Vyr. Finansininkas   Diana Jankauskaitė        
  (Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų pavadinimas)   (Vardas, pavardė, parašas)        

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-12 Nr. 30

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-09-12, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato disciplinos.
 2. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato startiniai mokesčiai.
 3. „Lietuvos mėgėjų čempionatas"
 4. „Entry“ Open varžybų kategorija.

 

SVARSTYTA. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato disciplinos.

 

NUTARTA:

Buvo pasiūlyta į 2019 metų čempionatą įtraukti porų varžybas vietoj pulas – 14.1 disciplinos. Po diskusijų buvo nuspręsta „Volfas Engelman Nealkoholiniame“ Lietuvos pulo čempionate palikti pulas - 14.1 discipliną.

 

SVARSTYTA. „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato startiniai mokesčiai.

 

NUTARTA:

Vienbalsiai nutarta startinių mokesčių dydžių nekelti, o moterų bei žmonių ratukuose grupėms startinius mokesčius pamažinti.

 

T.y. Vyrų ir veteranų grupėms:

 • 1 disciplina –  40 eurų.
 • 2 disciplinos – 70 eurų.
 • 3 disciplinos – 90 eurų.
 • 4 disciplinos – 100 eurų.

 

Moterų grupė:

 • 1 disciplina – 20 eurų.
 • 2 disciplinos – 30 eurų.

Žmonės ratukuose:

 • 1 disciplina –  20 eurų.
 • 2 disciplinos – 30 eurai.

Vaikai U15:

 • 1 disciplina – 10 eurų.

 

 

SVARSTYTA. „Lietuvos mėgėjų čempionatas".

 

NUTARTA:

„Lietuvos mėgėjų čempionatą" pervadinti į „Lietuvos mėgėjų pulas-8 čempionatą“ paliekant vietos organizuoti kitus, tokio pobūdžio čempionatus, tik kitose disciplinose.

 

SVARSTYTA. „Entry“ Open varžybų kategorija.

 

NUTARTA:

Gavus prašymą suteikti „Entry“ Open 2019 varžyboms A kategoriją, buvo kalbėta, kad varžybų data yra netinkama A kategorijos varžyboms. „Entry“ Open vyks likus nepilnai savaitei iki „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato, todėl labai pasikeitusi Lietuvos pulo reitingų lentelė gali pakenkti dalyvių registracijai. Tačiau buvo priimtas bendras sprendimas suteikti „Entry“ Opena varžybos A kategoriją, bet į reitingo lentelę taškus įrašyti tik spalio 28 d., kada Lietuvos pulo čempionatas jau bus praėjęs.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     ....................................................          Tomas Brikmanis

                                                                    (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                         ....................................................           Evelina Jurelevičiūtė

                                                                    (parašas)