LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-11-19 Nr. 26

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2018-11-19, 18.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Gintaras Petrovas, Edgaras Jurelevičius, Marius Jofė ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 5 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Lietuvos pulo čempionato prizų paskirstymo aptarimas.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo čempionato prizų paskirstymo aptarimas.

 

NUTARTA:

Atšaukti anksčiau priimtą Lietuvos pulo federacijos valdybos sprendimą ir pakartotinai spręsti klausimą dėl prizų paskirstymo, kai paaiškės 2019 metų biudžeto lėšų apimtys. Šiuo metu Lietuvos pulo čempionato prizai skirstomi vienodai visoms grupėms, t.y. 0 eurų.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................                        Tomas Brikmanis

                                                                                        (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                                ....................................................                         Evelina Jurelevičiūtė

                                                                                        (parašas)