LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-10-09 Nr. 24

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2018-10-09, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Gintaras Petrovas, Edgaras Jurelevičius, Marius Jofė ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 5 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Lietuvos pulo čempionato techninės dalies aptarimas.
  2. Lietuvos pulo čempionato startinių mokesčių koregavimas.
  3. „Mezz Cues Baltic Pool League“ finalinio etapo taškai LPF reitinguose.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo čempionato techninės dalies aptarimas.

 

NUTARTA:

Papildomos išmušimo nuostatos išliko tokios pačios kiekvienoje disciplinoje. Disciplinų distancijos nebus ilginamos.  Visa informacija yra varžybų reglamente (reglamentas pridedamas, 2 priedas). Taip pat buvo nutarta nupirkti planšetinius kompiuterius prie pulo stalų, kad būtų galima sekti susitikimų rezultatus tiesiogiai.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo čempionato startinių mokesčių koregvimas.

 

NUTARTA:

Pritaikyti nuolaidas dalyviams, kurie registruojasi į daugiau nei vieną discipliną.

T.y. vyrų ir veteranų grupėms:

1 disciplina  –  40 eurų.

2 disciplinos – 70 eurų.

3 disciplinos – 90 eurų.

4 disciplinos – 100 eurų.

Moterų grupė:

1 disciplina –  30 eurų.

2 disciplinos – 60 eurų.

Žmonės ratukuose:

1 disciplina  –  40 eurų.

2 disciplinos – 70 eurai.

3 disciplinos – 90 eurų.

Vaikai U15:

1 disciplina – 10 eurų.

 

 

SVARSTYTA. „Mezz Cues Baltic Pool League“ finalinio etapo taškai LPF reitinguose.

 

NUTARTA:

„Mezz Cues Baltic Pool League“ finaliniame etape dalyvaujantiems Lietuvos atstovams neskirti reitingo taškų į LPF reitingą, nes BPL finalinis etapas yra kviestinis.

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................                        Tomas Brikmanis

                                                                                        (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                                ....................................................                         Evelina Jurelevičiūtė

                                                                                        (parašas)