LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-06-15 Nr. 37

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2023-06-15, 18.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Tomas Verbickas.

Posėdžio sekretorius –  Jevgenijus Silantjevas.

 

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Lietuvos pulo čempionato 2023 vieta
  2. Lietuvos pulo čempionatų 2023 reitingo reikšmė
  3. Lietuvos rinktinės 2024 metų sudarymo kriterijai

 

SVARSTYTA:

Lietuvos pulo čempionatas 2023 metais siūloma organizuoti naujoje biliardinėje Vilniuje - "Uptown Billiards". Data kolkas nežinoma, bet bus derinama pagal biliardinės atsidarymo datą. 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Nuspręsta vienbalsiai rengti čempionatą "Uptown Biliards". 

 

SVARSTYTA:

Lietuvos pulo čempionatų (LTČ) 2023 reitingo reikšmė. Lyg šiol LTČ reitingo pirmoji vieta gaudavo pilną finansavimą, o antroji dalinį finansavimą į Europos Čempionatą. Buvo pasiūlyta šią praktiką atšaukti ir labiau įprasminti ne tik Lietuvos pulo turnyrų bendrą reitingą, bet ir LTČ reitingą, kuris vedamas iš 4 disciplinų. 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Nuo šiol pirmos 5 vietos LTČ reitinge gaus nemokamas keliones į "Eurotour" varžybas. Bus siekiama visus geriausiai pasirodžiusius 5 sportininkus išsiųsti į tą patį Eurotour turnyrą. Taip pat 6-10 vietos LTČ reitinge gaus nemokamus startinius įnašus Baltijos Pulo Lygos vienam sezonui.

Šiuo sprendimu norime apdovanoti daugiau vietų Lietuvos čempionato dalyvių, ne tik įteikiant medalį ar taurę, tačiau ir kelialapius į aukšto meistriškumo varžybas.

 

SVARSTYTA:

Lietuvos rinktinės 2024 metų sudarymo kriterijai

NUTARTA: (5 balsai už, 1 balsas prieš)

Nutarta organizuoti kartą metuose, atranką į Europos čempionatą, kur galės dalyvaut visi norintys. Kvalifikacijos atlikimas yra:

- PAT 2 testo 1000tšk;

- visi kas surinks 1000tšk. ir daugiau, pateks į antrą kvalifikacijos etapą, kuriame bus sudaroma grupė ir joje dalyviams reikės žaist tarpusavyje; pulas-8, pulas-9 ir pulas-10 iki 8 pergalių atskirus susitikimus. Po visų sužaistų susitikimų, paaiškėjus dviem geriausiai pasirodžiusiems, šie dalyviai ir gaus pilnai finansuojamas Europos čempionato 2024 vietas.

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 priedas, 1 lapas 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................         Tomas Verbickas

                                                                            (parašas)

Posėdžio sekretorius                                ....................................................         Jevgenijus Silantjevas                                                                               

                                                                           (parašas)